W3C Reset Pink Merah Hijau Kuning    |   Besar Kecil Kecil  
Khamis, 19 September 2019 
Home

Pengenalan

Pengenalan

Teknologi angkasa memungkinkan sejumlah besar aplikasi melalui tiga alat, iaitu komunikasi, pandu arah dan penentu kedudukan dan penderiaan jauh. Apabila ketiga-tiga alat tersebut digunakan bersama, aplikasi terhasil tidak terkira banyaknya.

Komunikasi

Gambaran Keseluruhan

Meteorologi

Seperti bagi bidang sains yang lain, meteorologi amat bergantung kepada pengukuran yang cermat dan jitu terhadap subjek yang berkaitan. Pakar meteorologi membuat pemerhatian terhadap atmosfera Bumi dengan menggunakan dua pendekatan asas: kaedah langsung dan kaedah tidak langsung.

Gabungan Aplikasi

Perladangan Kepersisan (Penderiaan Jauh + Pandu Arah + Penentu Kedudukan)

Perladangan kepersisan (precision farming), kadang kala dikenali sebagai perladangan khusus-tapak (site-specific farming), ialah suatu teknologi baru yang mana peladang boleh membuat penyesuaian bagi kepelbagaian dalam ladang bagi ciri-ciri seperti kesuburan tanah dan populasi rumput rumpai.

Masa Depan

Pembuatan angkasa adalah penghasilan produk pengilangan di luar persekitaran atmosfera planet. Kebiasaannya ia merangkumi keadaan mikrograviti dan penyah hampa gas. Pengilangan di ruang angkasa mempunyai beberapa kelebihan ke atas industri berasaskan Bumi, ia termasuk:

Persekitarannya yang unik untuk membolehkan proses pembuatan yang tidak boleh dihasilkan semula di bumi.

Bahan mentah boleh diambil dan diproses dari badan-badan lain yang terdapat di dalam sistem solar pada kos yang rendah berbanding kos menghantar material ke dalam orbit.

Pages

Subscribe to RSS - Pengenalan
Kembali ke atas