Skip to main content

Garis Panduan ini adalah untuk menjelaskan kepada pemohon tentang tatacara pengendalian, peraturan dan pengurusan yang perlu dipatuhi dalam permohonan dan penggunaan fasiliti Agensi Angkasa Negara

 

Dokumen:

 

  1. Garis Panduan Permohonan Dan Penyewaan Fasiliti Agensi Angkasa Negara
  2. Borang Permohonan Penyewaan Kemudahan Fasiliti Agensi Angkasa
  3. Kadar Sewaan Fasiliti
  4. Tatacara Penggunaan Auditorium
  5. Tatacara Penggunaan Teatret FKM
  6. Tatacara Penggunaan MES Pegawai
  7. Had Bilangan Tetamu
  8. Gambar-gambar Kemudahan Fasiliti