Skip to main content
Image

Cuaca Angkasa

CUACA ANGKASA

1) Pusat Persekitaran Angkasa dan Aplikasi Angkasa di Malaysia
 
myses.jpg
Pembangunan Malaysia Space Environment and Space Application Center (MySES) merupakan tindakan yang selari dengan usaha untuk memantau dan meramal cuaca angkasa secara berterusan yang akan menjadikan ANGKASA sebagai medium rujukan dalam bidang cuaca angkaa di rantau asia pasifik.
 
 
2) Fasiliti Kajian Persekitaran Angkasa dan Keelektromagnetan 
  • MAGDAS merupakan satu jaringan magnetometer terbesar di dunia, di mana Malaysia merupakan salah satu negara yang tersenarai di dalam rangkaian ini. MAGDAS mampu membuat pengukuran geomagnet dalam masa sebenar/nyata.
  • Ia boleh digunakan untuk pemantauan dan penyelidikan cuaca angkasa, pemantauan gempa bumi, penyelidikan equatorial, pemetaan geomagnet dan pemantauan perbandingan elektromagnet.
 
magdas 9 onl.png
MAGDAS-9 di Observatori Negara Langkawi
 
magdas yu8t pan.jpg   
MAGDAS YU8T di Pusat Angkasa Negara, Banting        
 
 
magdas yu8t perak.jpg
MAGDAS-9 di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
 
 
 
 
Bahasa Malaysia