Skip to main content

Satelit Pencerapan Bumi (EOS) adalah satelit yang secara spesifiknya direka bagi tujuan mencerap keadaan bumi dari angkasa bagi:

Aplikasi penderiaan jauh adalah salah satu bidang penyelidikan bagi Bahagian Pembangunan Teknologi dan Aplikasi Angkasa (SATD).

Terdapat banyak kaedah bagi kita mempelajari tentang persekitaran dunia ini. Kita menggunakan deria kita - melihat, mendengar, menyentuh, menghidu, dan merasa. Para saintis juga menggunakan kesemua deria mereka.

Remote Sensing adalah sains bagi mendapatkan maklumat permukaan bumi tanpa menyentuh objek (bumi) tersebut. Ini dilakukan dengan mengesan dan merekod tenaga yang dipantulkan atau dipancarkan dan kemudian diproses, dianalisis dan kemudian maklumat tersebut digunapakai.

Group on Earth Observations ini menyelaras usaha-usaha untuk membina Global Earth Observation System of Systems, atau GEOSS. GEO dilancarkan sebagai respon terhadap tindakan yang diusulkn pada 2002 World Summit on Sustainable Development.

TIUNGSAT-1TM & RAZAKSATTM  

Pengenalan TiungSAT-1