Skip to main content

Program Pembangunan Satelit Komunikasi Negara

Satelit buatan bumi telah digunakan selama lebih dari 40 tahun dan satelit komunikasi merupakan sebahagian unik dari kehidupan rutin harian yang berkhidmat kepada berbilion-bilion orang dan memberikan akses kepada pelbagai jenis telekomunikasi seperti  suara, data dan aplikasi video.

Sebuah sistem satelit komunikasi  menggunakan satelit untuk menyampaikan pemancar radio antara terminal-terminal di bumi.Sebuah satelit pasif hanya memantulkan isyarat radio yang diterima kembali ke bumi. Satelit aktif pula bertindak sebagaipengulang; dengan menguatkan isyarat yang diterima dan k

Satelit komunikasi merupakan kunci dalam era globalisasi masakini dan peranan komunikasi adalah menjadi penting.