Skip to main content

Pusat Angkasa Negara

Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains angkasa seperti astronomi, astrofizik, mikrograviti, fizik angkasa (atmosfera), cuaca angkasa dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan sains angkasa yang boleh menyokong program pembangunan teknologi dan aplikasi angkasa. 
Subscribe to Education