Skip to main content

VISI

Peneraju pembangunan sektor angkasa yang menyumbang kepada kedaulatan dan daya saing negara. 

 

MISI

Menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ilmu untuk kesejahteraan rakyat melalui pembangunan keupayaan angkasa negara.