Skip to main content
Image

Pengenalan

BAHAGIAN SAINS ANGKASA
 
Objektif Bahagian Sains Angkasa:
  • Merancang, mempelopori, mengurus, melaksana, menyelaras dan mengawal selia program penyelidikan dan pembangunan dan aktiviti berkaitan sains angkasa di Malaysia.
  • Berperanan sebagai hub rujukan dan hubungan berkaitan bidang sains angkasa di peringkat nasional kepada institusi penyelidikan / agensi  kerajaan /swasta.
 
Fungsi Bahagian Sains Angkasa:
  • Merancang, mengurus dan melaksanakan aktiviti-aktiviti penyelidikan dan pembangunan (R&D) dalam bidang sains angkasa seperti astronomi, astrofizik, mikrograviti, fizik angkasa (atmosfera), cuaca angkasa dan aktiviti-aktiviti lain yang berkaitan dengan sains angkasa yang boleh menyokong program pembangunan teknologi dan aplikasi angkasa. 
  • Memberi perkhidmatan konsultasi/kepakaran/teknikal dalam bidang cuaca angkasa, penjejakan objek asing dan fasiliti pencerapan.
  • Merancang dan menyelaras pembangunan infrastruktur dan kepakaran tempatan dalam bidang sains angkasa.
  • Menyelaras dan menguruskan aktiviti pengoperasian Observatori Negara Langkawi (LNO)
  • Merancang, menyelaras, mengurus dan mengawal selia aktiviti penghantaran dan penyelidikan oleh pakar tempatan di Stesen Angkasa Antarabangsa (ISS) untuk Malaysia.
  • Menjadi ‘Focal Point’ bagi semua keanggotaan Malaysia dalam institusi antarabangsa berkaitan sains angkasa  (contoh: IAU, AOSWA, SIDC)
Bahasa Malaysia