Skip to main content

Makmal Kalibrasi Optik

Makmal Kalibrasi Optik Bangunan Makmal Kalibrasi Optik (MKO) telah siap dibina pada 10 Mac 2006. Ia adalah makmal perintis di Malaysia yang mempunyai keupayaan untuk menentukur sistem optik satelit. Makmal ini beroperasi penuh pada 6 April 2006 apabila bilik bersih yang terletak di dalam bangunan ini siap sepenuhnya

Fasiliti Kawalan Misi

FASILITI KAWALAN MISI ANGKASA     Fasiliti Kawalan Misi ANGKASA adalah dimiliki dan dikendalikan oleh Agensi Angkasa Negara (ANGKASA) yang menyediakan sistem komunikasi bagi kedua-dua laluan menaik (uplink) dan laluan menurun (downlink) di antara stesen bumi dengan objek angkasa (satelit).
Subscribe to Infrastruktur