Skip to main content

Pengenalan

BAHAGIAN SAINS ANGKASA
 
Objektif Bahagian Sains Angkasa:
  • Merancang, mempelopori, mengurus, melaksana, menyelaras dan mengawal selia program penyelidikan dan pembangunan dan aktiviti berkaitan sains angkasa di Malaysia.
  • Berperanan sebagai hub rujukan dan hubungan berkaitan bidang sains angkasa di peringkat nasional kepada institusi penyelidikan / agensi  kerajaan /swasta.
 
Fungsi Bahagian Sains Angkasa:
  • Merancang, mengurus dan melaksanakan ak
Subscribe to ANGKASA